تبلیغات
مسائل زناشویی و پزشکی و ... - سوالات فقهی پیرامون مسائل جنسی

مسائل زناشویی و پزشکی و ...

جوابها از ایت الله مکارم شیرازی نقل شده است

1- استفاده از فیلمها و مقالات نامشروع برای آموزش روابط جنسی

ایا استفاده از فیلمهای ومقالات نامشروع برای آموزش روابط جنسی جایزاست

جایز نیست و در درازمدت آثار نامطلوبی دارد.

2- حکم وطی در دبر زوجه

لطفا بفرمایید آیا وطی در دبر زن چه صورت دارد و چرا اكثراً نهی می كنند آیا اشكال پزشكی دارد و آیا در موقع غیر ایام حیض فقط اشكال دارد یا مواقع دیگر هم اشکال دارد؟

این كار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وی كراهت شدید دارد و اشكال پزشكی آن قابل انكار نیست و تكرار آن سبب نوعی انحراف جنسی می شود.

3- استفاده از اسپری جنسی

آیا استفاده از اسپری جنسی برای مردان جایز است؟

در صورتی كه ضرر خاصی نداشته باشد اشكالی ندارد ولی در طولانی مدت ضررهایی در پی خواهد داشت.

4- حکم عمل ساکینگ

حكم عمل ساكینگ (مكیدن آلت توسط همسر) چه میباشد؟

زن و شوهر می توانند هر گونه لذتی از یكدیگر ببرند ولی شایسته است از كارهایی كه با كرامت انسانی سازگار نیست اجتناب ورزند.

5- راه رهایی از فشار جنسی

گرفتار شهوت هستم مرا راهنمایی كنید.

هرگاه از عوامل تحریك مانند مجالس و دوستان ناباب و فیلم ها و عكس های محرك پرهیز كنید و همه روزه مقدار قابل ملاحظه ای ورزش نمایید و خود را به خدا بسپارید ان شاء الله محفوظ می مانید

6- مقاربت با همسر از پشت

آیا مقاربت باهمسر از طریق مقعد اشكال دارد یا نه?

در صورت رضایت همسر كراهت شدید دارد و در صورت عدم رضایت حرام است.

7- عقیم کردن به خاطر عدم توانایی بر ازدواج

اگر مردى به هیچ وجه قادر به ازدواج نباشد یعنى همیشه در امور زندگیش با شكست مواجه بوده و حتّى قادر به سبكترین نوع ازدواج هم نیست و ازدواج نكردن هم موجب اختلالاتى در بدنش مى شود، آیا مى تواند به وسیله خوردن دارو و یا عمل جراحى، مردى خود را از بین ببرد؟

جایز نیست و باید صبر كند تا خداوند فرجى براى او فراهم سازد.

8- حق زن برای در خواست همبستری

با عرض سلام و خسته نباشید. آیا زن حق دارد در برابر درخواست مرد برای تمکین در حد چند ساعت مهلت بخواهد؟ برای مثال بگوید بعد از انجام این تکلیف می آیم؟ در صورتیکه زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد؟ آیا مرد نیز در قبال مطالبه همسر برای همبستری وظیفه ای دارد یا خیر؟

1_ در صورتی که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد.
2_ در صورتی که هنوز حیض او تمام نشده تمکین به معنای آمیزش جنسی جایز نیست ولی تمتعات دیگر مانعی ندارد.
3_ در صورتی که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند.

9- به تأخیر انداختن تمکین از سوی زن

آیا زن حق دارد در برابر در خواست مرد برای تمکین در حد چند ساعت مهلت بخواهد؟برای مثال بگوید بعد از انجام این تکلیف می آیم؟

در صورتی که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد

10- تمکین در ساعات پایانی عادت ماهانه

در صورتی که زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد.؟

در صورتی که هنوز حیض او تمام نشده ، تمکین به معنای آمیزش جنسی جایز نیست ولی تمتعات دیگر مانعی ندارد.

توصیه میکنیم مطالب زیر را هم بخوانید:

مسائل جنسی در شب اول ازدواج
صیغه (ازدواج موقت)
آداب آمیزش
افزایش لذت ج ن س ی
آداب و رسوم غلط در شب زفاف
خواسته های زن بعد از رابطه
نشانه های ارضاء جنسی در خانمها
اشباع و ارضاء و تخریب
اختلال عملکرد ج ن س ی
نحوه انجام آ م ی ز ش ج ن س ی
زوج هایی که قبل از ازدواج رابطه ی جنسی داشته اند، در زندگی زناشویی خود دچار مشکل خواهند شد
علل عدم تجربه ارگ اس م در خانمها

جوابها از ایت الله مکارم شیرازی نقل شده است

1- استفاده از فیلمها و مقالات نامشروع برای آموزش روابط جنسی

ایا استفاده از فیلمهای ومقالات نامشروع برای آموزش روابط جنسی جایزاست

جایز نیست و در درازمدت آثار نامطلوبی دارد.

2- حکم وطی در دبر زوجه

لطفا بفرمایید آیا وطی در دبر زن چه صورت دارد و چرا اكثراً نهی می كنند آیا اشكال پزشكی دارد و آیا در موقع غیر ایام حیض فقط اشكال دارد یا مواقع دیگر هم اشکال دارد؟

این كار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وی كراهت شدید دارد و اشكال پزشكی آن قابل انكار نیست و تكرار آن سبب نوعی انحراف جنسی می شود.

3- استفاده از اسپری جنسی

آیا استفاده از اسپری جنسی برای مردان جایز است؟

در صورتی كه ضرر خاصی نداشته باشد اشكالی ندارد ولی در طولانی مدت ضررهایی در پی خواهد داشت.

4- حکم عمل ساکینگ

حكم عمل ساكینگ (مكیدن آلت توسط همسر) چه میباشد؟

زن و شوهر می توانند هر گونه لذتی از یكدیگر ببرند ولی شایسته است از كارهایی كه با كرامت انسانی سازگار نیست اجتناب ورزند.

5- راه رهایی از فشار جنسی

گرفتار شهوت هستم مرا راهنمایی كنید.

هرگاه از عوامل تحریك مانند مجالس و دوستان ناباب و فیلم ها و عكس های محرك پرهیز كنید و همه روزه مقدار قابل ملاحظه ای ورزش نمایید و خود را به خدا بسپارید ان شاء الله محفوظ می مانید

6- مقاربت با همسر از پشت

آیا مقاربت باهمسر از طریق مقعد اشكال دارد یا نه?

در صورت رضایت همسر كراهت شدید دارد و در صورت عدم رضایت حرام است.

7- عقیم کردن به خاطر عدم توانایی بر ازدواج

اگر مردى به هیچ وجه قادر به ازدواج نباشد یعنى همیشه در امور زندگیش با شكست مواجه بوده و حتّى قادر به سبكترین نوع ازدواج هم نیست و ازدواج نكردن هم موجب اختلالاتى در بدنش مى شود، آیا مى تواند به وسیله خوردن دارو و یا عمل جراحى، مردى خود را از بین ببرد؟

جایز نیست و باید صبر كند تا خداوند فرجى براى او فراهم سازد.

8- حق زن برای در خواست همبستری

با عرض سلام و خسته نباشید. آیا زن حق دارد در برابر درخواست مرد برای تمکین در حد چند ساعت مهلت بخواهد؟ برای مثال بگوید بعد از انجام این تکلیف می آیم؟ در صورتیکه زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد؟ آیا مرد نیز در قبال مطالبه همسر برای همبستری وظیفه ای دارد یا خیر؟

1_ در صورتی که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد.
2_ در صورتی که هنوز حیض او تمام نشده تمکین به معنای آمیزش جنسی جایز نیست ولی تمتعات دیگر مانعی ندارد.
3_ در صورتی که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند.

9- به تأخیر انداختن تمکین از سوی زن

آیا زن حق دارد در برابر در خواست مرد برای تمکین در حد چند ساعت مهلت بخواهد؟برای مثال بگوید بعد از انجام این تکلیف می آیم؟

در صورتی که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد

10- تمکین در ساعات پایانی عادت ماهانه

در صورتی که زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد.؟

در صورتی که هنوز حیض او تمام نشده ، تمکین به معنای آمیزش جنسی جایز نیست ولی تمتعات دیگر مانعی ندارد.

11- لزوم اجابت زن برای درخواست همبستری

آیا مرد نیز در قبال مطالبه همسر برای همبستری وظیفه ای دارد یا خیر؟

در صورتی که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند.

12- احساس لذت غیر ارادی از جنس مخالف

جوان مجرّدى در برخورد با نامحرم دچار مشكل است. این برخوردها و نگاههاى غیر مستقیم و گاه مستقیم (كه بنا به ضرورت و از روى ناچارى انجام مى شود،) و حتّى در برخى موارد شنیدن صداى نامحرم و صداى پاى او، برایش نوعى لذّت به همراه دارد. لازم به ذكر است محدود كردن خود و خانه نشینى براى فرار از مشكل مطرح شده، تنها براى مدّتى او را از این صحنه ها دور مى كند، امّا در برخوردهاى بعدى، كه به ناچار هر انسانى ناگزیر از آن است، اوّلا: این حالتها در او تشدید مى شود، به طورى كه گاه حتّى در برخورد با محارم نیز مشكل مطرح شده بروز مى كند، ثانیاً: در دراز مدّت به علّت قطع ارتباط با دیگران، و بیرون نرفتن از منزل، و حتّى ترك درس و تحصیل در دانشگاه، و چشم پوشیدن از تلویزیون و تصاویر و عكسها، و در یك كلام به انزوا نشستن، باعث بروز ناراحتیهاى مختلف جسمى و روحى از جمله افسردگى و ناراحتیهاى عصبى او خواهد شد. وظیفه شرعى چنین شخصى چیست؟

به هیچ وجه لازم نیست با مردم قطع رابطه كند، و خانه نشین شود. همین اندازه كه عمداً نگاه نكند مشكلى ندارد، حتّى اگر قهراً و بدون اختیار براى او لذّتى حاصل شود.

13- استمناء با دست همسر

اگر همسر انسان با قصد دو طرف برای بیرون آمدن منی با الت او بازی کند چه حکمی دارد؟

اشکالی ندارد.

14- آموزش مسائل جنسی

با توجّه به معضلات كنونى اجتماع، كه بعضاً نتیجه عدم آگاهى صحیح جوانان از مسائل جنسى است، آیا آموزش مسائل جنسى را در جامعه، براى پیشگیرى از بیمارى هاى واگیردار، با رعایت حریم خانواده، و با توجّه به سنّ نوجوانان و جوانان، و با استفاده از متون آموزشى مناسب، مجاز مى دانید؟

تجربه نشان داده كه آموزش مسائل جنسى به سبك غربى، كه فعلا مطرح است، مفاسد زیادى در بر دارد، و در بسیارى از اوقات نتیجه معكوس مى دهد.

15- استمتاع از همسر در دوران حیض

نزدیکی در دوران حیض بدون انجام دخول چه حکمی دارد؟

حرام نیست.

16- خوردن شیر همسر

لطفا بفرمایید خوردن شیر همسرم که به فرزندم شیر میدهد چه حکمی دارد ؟

اشکالی ندارد.

17- نزدیکی در دوران قاعدگی

آیا نزدیکی با همسر در دوران قاعدگی حرام است؟

آری، حرام است.

18- نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه

آیا درست است که اگر تا چهار ماه بعد از مراسم عروسی عمل جنسی صورت نگیرد و زن باکره باقی بماند زن و شوهر به هم نامحرم می شوند؟ اگر اصل مطلب درست است این مدت به چه میزان است؟

چنین حرفی صحت ندارد.

19- استفاده از آلت مصنوعی در روابط زناشویی

آیا استفاده از آلت مصنوعی در روابط زناشویی زوجین، مشروع است؟

در صورتیکه ضرر خاصی نداشته باشد حرام نیست هر چند بهتر ترک آن است.

20- خارج شدن رطوبت در حین مطالعه مطالب جنسی

اگر در حین خواندن مطالب مربوط به مسائل جنسی آبی چسبناک از انسان خارج شود آیا بجا آوردن غسل جنابت واجب است؟ لازم به ذکر است که استمناء صورت نمی گیرد.

رطوبت مزبور غسل ندارد و اگر قبلا بعد از بول استبراء کرده اید پاک نیز می باشد.

21- عدم رضایت زوجه در وطی از دبر

در مورد نزدیكی از دبر گفته شده:«اگر زن ناراضی باشد این كار جایز نیست» سؤال این است كه آیا سبب و منشأ عدم رضایت هم در حكم تأثیر دارد یا تنها در صورتیكه علت عدم رضایت اذیت شدن وی باشد حكم تحریم جاری است؟ (یعنی اینکه اگر بی دلیل از این كار منع می كند یا دلیل قابل توجهی نداشته باشد بگوییم حكم تحریم جاری نخواهد بود)

به هر دلیل اگر زوجه رضایت به این کار نداشته باشد وطی در دبر حرام است.

توصیه میکنیم مطالب زیر را هم بخوانید:

مسائل جنسی در شب اول ازدواج
صیغه (ازدواج موقت)
آداب آمیزش
افزایش لذت ج ن س ی
آداب و رسوم غلط در شب زفاف
خواسته های زن بعد از رابطه
نشانه های ارضاء جنسی در خانمها
اشباع و ارضاء و تخریب
اختلال عملکرد ج ن س ی
نحوه انجام آ م ی ز ش ج ن س ی
زوج هایی که قبل از ازدواج رابطه ی جنسی داشته اند، در زندگی زناشویی خود دچار مشکل خواهند شد
علل عدم تجربه ارگ اس م در خانمها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :