تبلیغات
مسائل زناشویی و پزشکی و ... - نحوه انجام آ م ی ز ش ج ن س ی

مسائل زناشویی و پزشکی و ...

یکشنبه 8 آذر 1388

نحوه انجام آ م ی ز ش ج ن س ی

نویسنده: بهزاد پارسا   

ااسلام
در حالی که قرآن شهوت برای زنان را به عنوان مثالی از شیفتگی به لذت‌های دنیا ذکر می‌کند (مثلاً آیه ۱۴ سوره آل عمران) ، آمیزش ج ن س ی را شیطانی و یا لزوماً موجب دلبستگی به دنیا در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش جن سی را ویژگی مهمی از دنیای طبیعی دانسته و در مورد آن قوانینی وضع می‌کند. قرآن بصورت خاص لذت جن سی را تأیید کرده و آمیزش را تنها و تنها وسیله‌ای برای تولید مثل در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش را به حوزه نهادهای ازدواجی و برده‌داری منحصر کرده، ازدواج با محارم، زنا، فاحشگی، و رابطه همجنسگرایی مرد را محکوم کرده و مقاربت‌های جن سی ای که در عربستان قبل از اسلام موجود بوده را از طرقی تغییر داده و یا محدود کرده‌است.[۱۸]

ادامه مطلب را حتما بخوانید

ااسلام
در حالی که قرآن شهوت برای زنان را به عنوان مثالی از شیفتگی به لذت‌های دنیا ذکر می‌کند (مثلاً آیه ۱۴ سوره آل عمران) ، آمیزش جن سی را شیطانی و یا لزوماً موجب دلبستگی به دنیا در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش جن سی را ویژگی مهمی از دنیای طبیعی دانسته و در مورد آن قوانینی وضع می‌کند. قرآن بصورت خاص لذت جن سی را تأیید کرده و آمیزش را تنها و تنها وسیله‌ای برای تولید مثل در نظر نمی‌گیرد. قرآن آمیزش را به حوزه نهادهای ازدواجی و برده‌داری منحصر کرده، ازدواج با محارم، زنا، فاحشگی، و رابطه همجنسگرایی مرد را محکوم کرده و مقاربت‌های جن سی ای که در عربستان قبل از اسلام موجود بوده را از طرقی تغییر داده و یا محدود کرده‌است.[۱۸]

از دیدگاه قرآن وجود جفت‌ها بخشی از نظم و ترتیب موجود در طبیعت است و شاهدی بر وجود خدا و یکتا بودن او می‌باشد (سوره ذاریات آیه ۴۹ «و از هر چیزی جفت خلق کردیم باشد شاید شما متذکر شوید») و این اصلی است که انسان نیز مشمول آن است. در سوره روم آیه ۲۱ قرآن می‌گوید: «و یکی از آیات او این است که برای شما از خود شما همسرانی خلق کرد تا به سوی آنان میل کنید و آرامش گیرید و بین شما مودت و رحمت قرار داد و در همین نشانه‌ها هست برای مردمی که تفکر می‌کنند.» قرآن همچنین صحبت از آفرینش انسان از یک نفس واحد کرده: «اوست که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از او آفرید تا بدو آرام گیرد» که به عقیده دوین استوارت اشاره‌ای به این دیدگاه دارد که دلیل جاذبه بین زن و مرد این است که از یک نفس خلق شده‌اند، ایده‌ای که در آثار افلاطون و در متون یهودی دوران پس از تثبیت کتاب مقدس یافت می‌شود. البته قرآن از ذکر داستانی که در آن حوا از دنده آدم خلق می‌شود و سلسه مراتب مربوطه اجتناب کرده و حدیثی هم موجود است که زنان را شقائق (نیمه) مردان توصیف می‌کند. آیه ۱۸۷ سوره بقره می‌گوید: «ایشان پوشش شما و شما پوششی هستید... پس با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه که برایتان مقدر کرده طلب کنید». امتناع از آمیزش جن سی و تجرد در اسلام هیچگونه ارزشی به حساب نمی‌آید. قرآن در آیه ۲۳ سوره نساء لیستی از آمیزش‌های جن سی غیر مشروع را ذکر کرده‌است. همچنین قرآن رسم قبل از اسلام به ارث بردن یا ازدواج با زنان پدر یک شخص را ممنوع کرد.[۱۸]

به عقیده دوین استوارت اگر چه برخی از آیات قرآن صحبت از رابطه متقارن بین زن و مرد می‌کنند ولی آیات دیگری نشان می‌دهند که حقوق زن و مرد متفاوت می‌باشد. با استناد به اینکه خطاب قرآن در خیلی از آیات پیرامون آمیزش جن سی و ازدواج به مردان است، و به عنوان مثال به مردان چندهمسری را اجازه می‌دهد نتیجه می‌گیرد که هدف ازدواج ارضای نیازهای مردانه و ادامه نسل او از طریق مرد می‌باشد. البته دوین استوارت این را می‌افزاید که آیاتی نیز هستند که به زنان حقوق ازدواجی اعطا کرده و فرای مسئله تولید مثل، به نیاز آنها به آمیزش جن سی و بهره بردن از معاشرت توجه می‌کند.[۱۸] زنان مسلمانی مانند اسما بارلاس تفاسیری غیر مردسالارانه از قرآن ارائه کرده‌اند.[۱۹]

نحوه انجام آمیزش جن سی
قرآن محدودیتی در مورد نحوه انجام آمیزش جن سی مقرر نمی‌کند: «زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود درآئید و درصدد پدید آوردن یادگاری و نسلی برای خود برآئید» (بقره آیه ۲۲۳) تفاسیر ذکر می‌کنند که شأن نزول این آیه رد دیدگاه برخی از یهودیان معاصر محمد بود که آمیزش جن سی فرجی از پشت (با آمیزش مقعدی اشتباه گرفته نشود) را رد کرده و معتقد بودند باعث کج  شدن چشم بچه‌ها می‌شود. قرآن راجع به آمیزش مقعدی صحبتی نمی‌کند اگر چه احادیثی هست که آن را ممنوع کرده و احادیث اندکی هم آن را اجازه می‌دهند.[۱۸] آمیزش جن سی از راه مقعد در بین اهل سنت حرام بوده ولی در بین شیعیان مکروه می‌باشد. استدلال امامان شیعه برای حرام ندانستن آمیزش جن سی مقعدی گفتار لوط پیغمبر است که دختران خود را به قومش عرضه کرد[۲۰] در حالیکه می‌دانست آن مردم دخترانش را فقط برای لواط می‌خواهند.[۲۱] طباطبایی در المیزان استدلال به ممنوعیت آمیزش مقعدی به استناد آیه کشتزار را رد می‌کند.[۲۲]

آمیزش جن سی با زنان در حال حیض (بقره آیه ۲۲۲) ممنوع شده‌است. در احادیث ذکر شده که هنگام آمیزش افراد روی خود را بپوشانند. به مردان توصیه شده که تا زمانی که شریکشان ارضا نشده آمیزش را قطع نکنند. روایتی از محمد نقل شده که می‌گوید: «بر روی زنانتان همانند یک حیوان نیافتید. بگذارید بین شماها رسولی باشد.» پرسیدند «آن چیست، ای رسول خدا؟» او پاسخ داد «بوسیدن و حرف زدن». برخی گزارش‌ها و دستورالعمل‌های آمیزشی از محمد نقل قول می‌کنند که نسبت به تولید صداهای هیجان آمیز و ناله هنگام آمیزش اعتراضی نداشته‌است.[۱۸]

آمیزش جن سی با غیر مسلمانان
آیه ۲۲۱ از سوره بقره می‌گوید: «با زنان مشرک ازدواج [لا تَنکِحُوا] مکنید تا ایمان آورند و یک کنیز باایمان بهتر است از خانمی مشرک هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشایندتان باشد». این آیه به طرق مختلف ممکن است خوانده شود زیرا نکاح هم به معنی ازدواج و هم آمیزش جن سی می‌باشد؛ بعلاوه برخی مشرکین را با یهودیان و مسیحیان هم مرتبط دانسته‌اند. بگفته یوهانان فریدمن این آیه برای مسلمانان مشکل ساز بوده: بر اساس دیدگاه غالب فقهای قدیمی مسلمانان نمی‌توانستند با کنیزان مشرک یا زرتشتی آمیزش داشته باشند. یوهانان فریدمن می‌گوید که فقها راه حل خلاقانه «اجبار به پذیرش اسلام» برای این مشکل پیشنهاد کردند، بدون اینکه به آنچه فریدمن تناقض آن با آیه ۲۵۶ سوره بقره («هیچ اکراهی در این دین نیست») می‌خواند توجه کنند. به عنوان مثال احمد ابن حنبل می‌گوید که زنانی مشرک و زرتشتی که به اسارت گرفته می‌شوند، باید مجبور به پذیرش اسلام شوند؛ اگر پذیرفتند آمیزش جن سی با آنها مجاز است؛ اگر نپذیرفتند فقط باید خدمتکاری کنند و آمیزش جن سی با آنها مجاز نیست. از طرف دیگر محمد ادریس شافعی در هنگام پرداختن به این موضوع صحبتی از اجبار برای پذیرش اسلام نمی‌کند.[۲۳]

مسیحیت
کلیسای اولیه درون دنیای یونانی-رومی رشد پیدا کرد. جریان فکری کلیسای اولیه در مورد آمیزش ج نسی از این جهت تحت تأثیر ارزش‌ها و ساختارهای دنیای یونانی-رومی قرار گرفت که می‌بایست به دیدگاه‌های رایج آن زمان پاسخ دهد؛ این پاسخ می‌توانست از طریق پذیرش، یا رد کردن ارزش‌ها و نحوه نگاه‌های موجود در آن جامعه باشد. در دنیای یونانی-رومی ساختار طبقاتی اجتماعی شدیدی حاکم بود، و مردها تقریباً قدرت مطلقی بر زنان، فرزندها و برده‌ها داشتند؛ دیدگاه‌های فلسفی و مذهبی آن زمان ذات انسان را به بدن مادی (که شیطانی و معوج فرض می‌شد) و روح جاویدان غیرمادی (که پاک و ایده آل فرض می‌شد) تقسیم می‌کرد. رواقیون بر امتناع از لذات جسمی و امتناع از آمیزش جن سی تأکید داشتند. پدران کلیسای اولیه مانند ژروم، اریگن، ترتولیان و آگوستین ضمن تأیید خوبی ازدواج و تولیدمثل، بشدت از قدرت، شدت و لذت امیال و آمیزش جن سی ابراز نگرانی می‌کردند. آنها معتقد بودند که در هر فعالیت جن سی شهوت و در نتیجه گناه دخیل بوده، و به همین دلیل توصیه می‌کردند که از فعالیت جن سی تا جای ممکن (حتی برای افراد متأهل) اجتناب شود. باکرگی، اجتناب از ازدواج و پاکدامنی پس از ازدواج تشویق می‌شد.[۲۴]

رهبران اصلاحات پروتستانی دیدگاه‌ سنتی مسیحیت در مورد «امتناع اجباری کشیش‌ها از ازدواج» را رد کرده، و ازدواج و آمیزش جسنی را هدیه خدا که باید از آن لذت برد تعریف کردند. رهبران اصلاحات همچنین دیدگاه سنتی که لذت آمیزش جن سی را ذاتاً چیز بدی می‌دید را رد کرده اگر چه به خطراتی که این نیرو می‌تواند داشته باشد اذعان داشتند.[۲۴]

امروزه اختلاف نظراتی در مورد نحوه تفسیر کتاب مقدس در مورد مسائل جن سی در دنیای مدرن وجود دارد. برخی از مسیحیان معتقدند که گفته‌ها و دستورالعمل‌های کتاب مقدس مطلق و جهانی بوده؛ برخی معتقدند که گفته‌ها و دستورالعمل‌های کتاب مقدس هیچ ربطی به مسائل و فهم مدرن مسائل جن سی ندارد؛ و گروهی دیدگاهی مابین این دو دارند و معتقدند که کتاب مقدس به مسائل سکس در قالب یک فرهنگ خاص پاسخ داده، و پس از فهم مناسب آن فرهنگ و یافتن اصول کلی‌تری که دستورالعمل‌ها در جهت برقراری آن حرکت می‌کردند، می‌توان بشکل انعطاف پذیری آن اصول کلی را به فرهنگ حال حاضر اعمال کرد.[۲۴]

یهودیت
یهودیت بر خلاف مسیحیت و همانند اسلام، امتناع از آمیزش جن سی را ارزش بحساب نمی‌آورد. قانون خاخامی ازدواج و تولیدمثل را برای تمامی مردان لازم دانسته و حقوق ازدواجی‌ای به زنان می‌دهد. تنخ در جاهای متعددی راجع به تولیدمثل و موضوعات مربوطه به آن صحبت می‌کند. به عنوان مثال در کتاب پیدایش فصل یک، آیات ۲۸-۲۹ اینگونه بیان می‌کند:[۲۵]

پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده، فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را پُر سازید، بر آن تسلط یابید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمانروایی آنید.»

تنخ همچنین مرز بین آمیزش جن سی مشروع و غیرمشروع را مشخص کرده و ازدواج با محارم، زنا، همجنسگرایی مرد، آمیزش با حیوانات و آمیزش با زنی که در عادت ماهانه است را ممنوع می‌کند. محققی بنام دیوید بیال معتقد است که انگیزه برخی از این قوانین جلوگیری در اختلال در تولید مثل و یا از بین بردن خطوط شجره نامه‌ای است. برخی از پیامبران در تنخ بت پرستی را بصورت استعاره‌ای «زنا علیه خدا» در نظر گرفته‌اند (کتاب هوشع ۱-۲، کتاب حزقیال ۱۶). [۲۵] داشتن آمیزش جن سی در روز شنبه ممنوع است.[۲۶] در سنت یهودی ضوابط خاصی برای رابطه جن سی در نظر گرفته شده: به عنوان مثال آمیزش باید با متانت و افتادگی باشد، و در تاریکی انجام شود در حالی که مرد بر روی زن است. اگر زن علاقه به آمیزش ندارد، یا اینکه خیلی مشتاق است نباید رابطه برقرار شود؛ البته در عین حال مرد باید نیاز جن سی زن را در نظر داشته باشد و اجازه محروم کردن زن از آمیزش را ندارد.[۲۷] بر اساس قوانین عهد عتیق تجاوز جن سی به زنی که ازدواج کرده مجازات مرگ دارد، تجاوز جنس ی به زنی که مجرد است پرداخت پنجاه «شکل»(واحد پول) (به پدر دختر) و ازدواج دختر با فرد تجاوز کننده.[۲۸]

در دوره متأخر دنیای باستان خاخام‌ها محرک‌های جن سی را مشکل ساز دانسته و آن را «سیرت شیطانی» (به عبری: יצר הרע) نامیدند. دیوید بیال معتقد است که ممکن است این مفهوم تحت تأثیر فرهنگ یونانی آن زمان شکل گرفته باشد. البته خاخام‌ها معتقد بودند که در صورتی که این سیرت شیطانی هدایت صحیح بیابد در واقع منشأ ازدواج، ساختن خانه، بدنیا آوردن فرزند و خیرهای زیادی می‌باشد. خاخام‌ها تولیدمثل را برای تمامی مردان (و نه زنان) واجب کردند. دیوید بیال معتقد است ممکن است این دستور فقط برای مردان صادر شده باشد تا به مقابله با امتناع از ازدواج آن گروه از نخبگان خاخام‌ها بپردازد که ترجیح می‌دادند در خانه مانده و تمام وقت خود را به مطالعه بپردازند.[۲۵]

در دوران قرون وسطی، فلاسفه یهودی به سمت بی ارزش خواندن دنیای مادی و ارزش «روح» مقابل «جسم» متمایل شده بود و به عنوان مثال موسی بن میمون معتقد بود که آمیزش جن سی فقط باید برای تولیدمثل انجام شود و لذتی که به شخص به هنگام آمیزش می‌رسد را باید به حداقل رساند. استدلال موسی بن میمون این بود که ختنه بدین دلیل وضع شده که تمایل جن سی را هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی کاهش دهد. به عقیده دیوید بیال این فلاسفه قرون وسطی تحت تاثیر دیدگاه‌های سیستم‌ فلسفی‌ ارسطو و فلسفه افلاطونی نوین قرار داشته‌اند.[۲۵]

متصوفین یهودی قرون وسطی هم مانند فلاسفه حس دوگانه‌ای نسبت به آمیزش جن سی داشتند. اما تفاوت آنها این بود که معتقد بودند نحوه صحیح آمیزش بین زن و مرد باعث می‌شود که تجلیات الاهی‌ای که در این دو قرار داده شده بروز پیدا کرده و باعث وحدت آنها شود. این نحوه صحیح آمیزش تنها در سایه پایبندی کامل به قوانینی که خداوند وضع کرده بدست می‌آید و در هنگام آمیزش تمامی افکار انسان باید به سمت خدا رفته و از لذات بدنی دور شود. به همین دلیل کتاب‌ معروف متصوفین یهودی مانند زوهر و همچنین اسحاق لوریا از تصاویر قوی ج نسی استفاده می‌کردند. البته زوهر حتی کوچکترین تخلف ج نسی مانند «انزال در حال خواب» را گناهی بزرگی می‌دید. داستان‌هایی از خاخام‌های هسیتیک قرن هجدهم میلادی نقل شده که حتی از آمیزش جن سی درون ازدواج نیز امتناع می‌کردند.[۲۵]

غالب یهودیان در قرون وسطی آمیزش جن س ی بین شوهر و همسر را اصلی‌ترین راه برای جلوگیری از آمیزش‌های نامشروع و یا تخیلات جن سی می‌دیدند. همچنین در زمان‌هایی در فرهنگ عامه مردم یهودی قرون وسطی آداب جن سی‌ای بوجود آمد که با قانون خاخامی سازگاری نداشته‌است.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :