تبلیغات
مسائل زناشویی و پزشکی و ... - پرده ی بکارت را بهتر بشناسیم

مسائل زناشویی و پزشکی و ...

یکشنبه 15 آذر 1388

پرده ی بکارت را بهتر بشناسیم

نویسنده: بهزاد پارسا   

پرده بكارت یك غشا نازك ، همراه با سوراخ یا سوراخهایی برای عبور جریان خونریزی عادت ماهیانه از درون آن ، و چیزی كه بطور مشخص ورودی واژن زنان رو مسدود كرده است. اینكه موجودیت و مفهوم پرده بكارت چیست یكی از اسرار جاودانه و نهفته در بدن زنان است. اگرچه كه بنظر نمیرسد این بخش وظیفه خاصی داشته باشد، و چیز مشهود این است كه بافت پرده تنها باقی مانده از پروسه رشد و شكل گیری واژن باشد.از نظر روان شناسی بنظرمی آید كه این بخش باعث می شود كه جرم و چرك نتوانند وارد سطح داخلی واژن گردند. حتی می توان گفت كه در بچه ها و اطفال، پرده میتواند تا حدی یك نقش محافظتی را در برابر وارد شدن اشیا بداخل واژن بازی نماید. در بعضی مواقع مشاهده میزان آسیب به پرده میتونه دلیل بر وجود رابطه نامشروع و یا حتی دال بر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن نیز تلقی گردد. در طول تاریخ فرهنگهای بسیاری رو می توان دید كه دراونها داشتن روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج ، غیر قانونی می باشد. در این فرهنگها دست نخورده بودن پرده دال بر نداشتن رابطه جنسی برای فرد تلقی میگردد. ارتباط یاد شده امروزه دلیل برخورد بین فرهنگ و روان گردیده است. اما از نظر علمی مفهوم دست نخورده بودن پرده بیشتر به یك افسانه غیر واقعی می ماند. دلیل آن هم این است كه پرده دارای انواع گوناگونی از نظر شكل ، ضخامت و اندازه می باشد. حتی از انواع آن میتوان به نوع حلقوی آن اشاره كرد كه پرده تمامی ورودی داخل واژن را مسدود میكند و تنها یك سوراخ در میان آن قرار دارد. یا میتوان به پرده جداره دار اشاره كرد كه دارای شكافهای باریكی در قسمت مركز به پایین آن میباشد. اكثرپرده ها تمامی بخش ورودی واژن را پوشش نمیدهند و همواره دارای منافذی برای خروج خون و مواد زائد در طول مدت عادت ماهیانه هستند. اما در بعضی موارد نادر پرده می تواند قطور باشد و یا بدون سوراخ بوده و یا تمامی بخش ورودی واژن را پوشش دهد. اینگونه پرده ها احتمالاٌ اجازه قائدگی و یا نفوذ آلت جنسی مرد در زمان آمیزش جنسی و یا هر چیزی كه بخواهد وارد واژن گردد را نخواهند داد. در اینصورت در زمان سیكل ماهیانه خونریزی صورت نخواهد گرفت و نتیجه آن پر شدن واژن از خون خواهد بود كه این خون میتواند به سمت رحم حركت كرده و موجبات دردسر را برای فرد فراهم آورد. اگرچه كه پزشكان این مانع را با یك جراحی ساده و ایجاد شكاف برطرف خواهند كرد. از آنجا كه پرده بكارت میتواند دارای اشكال مختلف باشد ، باید دریافت كه بازبینی آن نمیتواند دلیلی محكمی برای اثبات این مورد باشد كه فرد دارای رابطه جنسی بوده است یا خیر. این قضاوت نادرست میتواند برای افرادی هم كه پرده آنها در اثر فعالیتهای ورزشی ، خودارضایی ، استفاده از تامپسون ، كشیدگی بیش از حد ، نبود مادرزادی ، تستهای پزشكی و غیره باشد نیز بیجهت منظور گردد و آنها را دچار دردسر گرداند. حتی بسیاری از مدارك از این حكایت میكند كه پاردگی پرده در اثر كشیدگی بیش از حد در فعالیتهایی مانند رقص ، ژیمناستیك و یا اسب سواری نیز شایع است. حتی گونه ای پرده نیز وجود دارد كه بسیار انعطاف پذیر بوده و در اثر ورود آلت جنسی یا جسم خارجی به واژن ، آن بكناری زده خواهد شد و ممانعتی ایجاد نخواهد كرد. در ادامه باید یاد آور شد كه پارگی پرده ممكن است با مقداری درد و مدتی خونریزی همراه باشد ولی موارد بسیاری نیز وجود دارد كه پرده بدون درد و خونریزی پاره گردیده است.

پرده بكارت یك غشا نازك ، همراه با سوراخ یا سوراخهایی برای عبور جریان خونریزی عادت ماهیانه از درون آن ، و چیزی كه بطور مشخص ورودی واژن زنان رو مسدود كرده است. اینكه موجودیت و مفهوم پرده بكارت چیست یكی از اسرار جاودانه و نهفته در بدن زنان است. اگرچه كه بنظر نمیرسد این بخش وظیفه خاصی داشته باشد، و چیز مشهود این است كه بافت پرده تنها باقی مانده از پروسه رشد و شكل گیری واژن باشد.از نظر روان شناسی بنظرمی آید كه این بخش باعث می شود كه جرم و چرك نتوانند وارد سطح داخلی واژن گردند. حتی می توان گفت كه در بچه ها و اطفال، پرده میتواند تا حدی یك نقش محافظتی را در برابر وارد شدن اشیا بداخل واژن بازی نماید. در بعضی مواقع مشاهده میزان آسیب به پرده میتونه دلیل بر وجود رابطه نامشروع و یا حتی دال بر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن نیز تلقی گردد. در طول تاریخ فرهنگهای بسیاری رو می توان دید كه دراونها داشتن روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج ، غیر قانونی می باشد. در این فرهنگها دست نخورده بودن پرده دال بر نداشتن رابطه جنسی برای فرد تلقی میگردد. ارتباط یاد شده امروزه دلیل برخورد بین فرهنگ و روان گردیده است. اما از نظر علمی مفهوم دست نخورده بودن پرده بیشتر به یك افسانه غیر واقعی می ماند. دلیل آن هم این است كه پرده دارای انواع گوناگونی از نظر شكل ، ضخامت و اندازه می باشد. حتی از انواع آن میتوان به نوع حلقوی آن اشاره كرد كه پرده تمامی ورودی داخل واژن را مسدود میكند و تنها یك سوراخ در میان آن قرار دارد. یا میتوان به پرده جداره دار اشاره كرد كه دارای شكافهای باریكی در قسمت مركز به پایین آن میباشد. اكثرپرده ها تمامی بخش ورودی واژن را پوشش نمیدهند و همواره دارای منافذی برای خروج خون و مواد زائد در طول مدت عادت ماهیانه هستند. اما در بعضی موارد نادر پرده می تواند قطور باشد و یا بدون سوراخ بوده و یا تمامی بخش ورودی واژن را پوشش دهد. اینگونه پرده ها احتمالاٌ اجازه قائدگی و یا نفوذ آلت جنسی مرد در زمان آمیزش جنسی و یا هر چیزی كه بخواهد وارد واژن گردد را نخواهند داد. در اینصورت در زمان سیكل ماهیانه خونریزی صورت نخواهد گرفت و نتیجه آن پر شدن واژن از خون خواهد بود كه این خون میتواند به سمت رحم حركت كرده و موجبات دردسر را برای فرد فراهم آورد. اگرچه كه پزشكان این مانع را با یك جراحی ساده و ایجاد شكاف برطرف خواهند كرد. از آنجا كه پرده بكارت میتواند دارای اشكال مختلف باشد ، باید دریافت كه بازبینی آن نمیتواند دلیلی محكمی برای اثبات این مورد باشد كه فرد دارای رابطه جنسی بوده است یا خیر. این قضاوت نادرست میتواند برای افرادی هم كه پرده آنها در اثر فعالیتهای ورزشی ، خودارضایی ، استفاده از تامپسون ، كشیدگی بیش از حد ، نبود مادرزادی ، تستهای پزشكی و غیره باشد نیز بیجهت منظور گردد و آنها را دچار دردسر گرداند. حتی بسیاری از مدارك از این حكایت میكند كه پاردگی پرده در اثر كشیدگی بیش از حد در فعالیتهایی مانند رقص ، ژیمناستیك و یا اسب سواری نیز شایع است. حتی گونه ای پرده نیز وجود دارد كه بسیار انعطاف پذیر بوده و در اثر ورود آلت جنسی یا جسم خارجی به واژن ، آن بكناری زده خواهد شد و ممانعتی ایجاد نخواهد كرد. در ادامه باید یاد آور شد كه پارگی پرده ممكن است با مقداری درد و مدتی خونریزی همراه باشد ولی موارد بسیاری نیز وجود دارد كه پرده بدون درد و خونریزی پاره گردیده است.

 

پرده بکارت

پرده بکارت / غشاء البکارۀ / هایمن،Hymen، به زبان لاتین برگرفته از نام خدای عروسی در فرهنگ یونانی یا رومی است.
همواره در طول تاریخ اسطوره هایی در زمینه با این بخش از بدن زن و ارتباط آن با عفت و پاکدامنی او در تمدن های گوناگون ، بعنوان نمونه در کشورهای عربی، ایران، آفریقا و حتی میان گروهی از مردمان استرالیایی (مردم یونگا) رایج بوده و هنوز هم می باشد.باورهایی ، که وجود این پرده بر عدم داشتن رابطه جنسی، آمیزشی، زن با مرد دیگر دلالت دارد!

در مدخل واژن (مهبل) و ابتدای مجرای تناسلی زنانه پرده ای لطیف و مخاطی از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که دارای اشکال آناتومیک مختلفی است.

انواع مهم آن عبارتند از :
1- پرده بکارت بدون منفذ*
2- پرده بکارت مثلثی
3- پرده بکارت نوع حلقوی(قابل اتساع و غیرقابل اتساع)*
4- پرده بکارت نوع هلالی*
5- پرده بکارت نوع پل دار(دو تکه)*
6- پرده بکارت نوع غربالی*
7- پرده بکارت نوع زبانه دار
8- پرده بکارت نوع دندانه دار*
9- عدم وجود پرده بکارت به طور طبیعی
10- پرده بکارت بسیار سخت و سفت


در مواردی ممکن است پرده بکارت فاقد سوراخ باشد . این عارضه علائمی ندارد ولی در دوران بلوغ که به علت شروع عادت ماهیانه ،خونریزی ماهیانه سبب تجمع خون و ترشحات در مهبل و بروز درد و علائمی دیگر خواهد شد لازم است پرده بکارت با مجوز قضائی و صدور گواهی لازم برای بیمار برداشته شود.

شایع ترین نوع پرده بکارت ، مثلثی است که در 50 تا 60% دختران دیده می شود.

مسئله ساز ترین نوع پرده بکارت نوع حلقوی است.

پرده های بکارت حلقوی دو نوعند : 1)قابل اتساع 2)غیرقابل اتساع
انواع پرده های بکارت حلقوی غیرقابل اتساع در حین اولین دخول آلت تناسلی مردانه پاره شده و مانند سایر انواع هستند اما انواع حلقوی قابل اتساع علیرغم دخول ممکنست پاره نشده و برای مرد این تصور را ایجاد کنند که همسر او باکره نبوده است.این توهم سبب مراجعه مکرر زوجین جوان به پزشکی قانونی است که با یک معاینه سطحی و توضیحات لازم رفع خواهد شد.در عین حال در لبه پرده بکارت حلقوی قابل اتساع می توان علائم سائیدگی خفیف یا خونمردگی را مشاهده کرد.

پارگی پرده بکارت
پارگی پرده بکارت هیچ گونه قاعده و قانونی ندارد و ممکن است به هر شکل و اندازه و در هر جهتی از پرده بکارت ایجاد شود. در پرده بکارت نوع حلقوی معمولا 4 تا 5 پارگی شعاعی شکل بوجود می آید و انواع هلالی دو پارگی در طرفین پیدا می کنند.
پارگی ها معمولا از کناره آزاد پرده بکارت شروع شده و تا جدار واژن کشیده می شوند. در مواردی که سن دختر کم بوده و دستگاه تناسلی زنانه رشد کافی نداشته باشد ممکن است پارگی در واژن و سایر نواحی تناسلی نیز ایجاد شود.

خون پرده بکارت
معمولا پس از پارگی پرده بکارت خونریزی کم و بیش شدیدی ایجاد می شود.لازم است این خون را از خون قاعدگی تمیز دهیم.خون قاعدگی دارای فیبرینوژن کمتر است، لذا دیرترلخته شده و سلول های واژینال در آن بسیار زیاد است در حالی که خون حاصل از پرده بکارت سریعتر لخته شده و حاوی مقادیر کمی سلول واژینال است.

لبه های پارگی جدید در پرده بکارت معمولا زخمی و قرمز رنگ بوده و آثار خون لخته شده در آن مشاهده می شود.بعد از حدود یک هفته لبه های بریدگی از مخاطی مشابه مخاط پرده پوشیده شده و بعد از حدود دو هفته لبه های زخم نسبتا گرفته می شوند. نکته مهم این است که لبه های پارگی چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند هیچ وقت به هم جوش نمی خورند و اگر دو تکه پارگی به هم دوخته شوند محل ترمیم به صورت یک اسکار برجسته روشن مشخص خواهد شد.

تعیین زمان پارگی پرده بکارت
تا دو هفته از پارگی بکارت تعیین دقیق تاریخ ازاله بکارت ممکن است.
تا یک ماه می توان تاریخ آنرا به طور تخمینی حدس زد.
پس از یک ماه تعیین زمان بروز پارگی ممکن نیست .


دلیل بیولوژیکی وجود پرده بکارت
تا کنون هیچگونه رابطه مستقیمی بین وجود پرده بکارت و هدف تطبیقی اش، آنهم به نفع موجودات من جمله انسان کشف نشده است. گفتنی است که وجود این لایه گوشتی در دهانه اندام تناسلی منحصر به انسان نیست و می توان آنرا در دسته ای از جانداران کیسه دار و پستاندار مانند اسب، وال و کفتار و غیره نیز مشاهده نمود.
به عقیده برخی پژوهشگران وجود آن در دوره جنینی او را از عفونت های مکرر در اندام تناسلی اش محفوظ نگه می دارد. برخی این لایه را همانند اندامهای دیگری چون آپاندیس و انگشت کوچک پا (؟) می دانند که بتدریج به تحلیل می روند. گروهی نیز کارکرد چنین عضوی در واژن سگ و الاغ را اینطور تعبیر می کنند که پرده به مثابه قفلی است که پس از جفت گیری درب آنرا می بندد و از خروج منی از آن جلوگیری می کند.
به عقیده تکامل شناسان این پدیده به نفع بقا و تکثر موجود زنده است. اما چرا شکل آن در گونه های تکامل یافته تری مانند انسان و میمون به صورت امروزی در آمده، سوالی است هنوز بی پاسخ!


معاینه پرده بکارت
خانمها به دلیل خصوصیات روانی مایل نیستند برای معاینه ی پرده خود به پزشک مراجعه کنند و این در بسیاری از موارد موجب افسردگی و ناراحتی های روحی در آنها می گردد.
پرده ی بکارت به شکلی است که خود شخص به تنهایی قادر به معاینه نیست و در مواردی که ناشیانه این عمل انجام گیرد موجب صدمه زدن به پرده خواهد شد.
توصیه می شود که برای معاینه ی پرده بکارت خود به ماما و پزشک زنان مراجعه نمایید .18 سالگی سنی است که دختر جوان اولین چک آپ خودش را باید پیش یک پزشک یا ماما انجام بدهد.
برای معاینه پرده بکارت باید لب های خارجی فرج را کاملا با انگشت شست و اشاره باز کنید و با استفاده از آینه پرده را معاینه کنید.اگر دوست یا آشنایی باشد راحتتر می شود پرده را معاینه کرد بدین ترتیب که شما با استفاده از انگشت های میانی و اشاره یک دست و انگشت شست و اشاره دست دیگرتان دو لب فرج را کاملا باز می کنید و دوست شما با استفاده از یک چراغ قوه نور را به آینه می تاباند تا نور به داخل مهبل منعکس شود.(عواقب ناشی از این معاینه شخصی توسط خود افراد متوجه ما نخواهد بود)ترمیم/شبیه سازی پرده بکارت
هایمنورافی،Hymenorraphy، هایمنوپلاستی،Hymenoplasty، یا بازسازی پرده بکارت با عمل جراحی، جریانی است که طی آن بقایای این پرده که بر اثر آمیزش و یا هر دلیل دیگری از بین رفته، با قرار دادن کپسولی ژلاتینی که حاوی ماده ای شبیه خون است، به هم دوخته می شود. اما بدلیل فقدان رگهای خونی در این ناحیه این اتصال موقت بوده و برای نتیجه مطلوب بهتر است تا یک هفته قبل از شب زفاف انجام گیرد. گاهی اوقات نیز که اثری از این بقایا برجای نمانده، بخشهایی از دهاته واژن به هم دوخته می شود تا نقش پرده را بازی کند. این عمل در ایران و برخی دیگر از کشورهای عربی غیر قانونی است و تنها در صورتی انجام می گردد که پزشکی قانونی حکم آن را، مثلاً بنا برا اینکه ایزال پرده طی حادثه رانندگی باشد، تایید کند.
به گزارش مجله پزشکی بریتانیا، با رایج شدن عمل جراحی و بازسازی پرده بکارت آمار قتل های ناموسی زنان به خاطر ثیوبت / عدم باکره گی شان در مصر طی چند سال اخیر به میزان 80 درصد کاهش یافته است.مطمئناً زنان بسیاری برای نجات آبرو و حیثیت خود و پاکدامن جلوه دادن خویش در مقابل شریک آینده شان و همینطور برای فرار از قضاوات نابجا و سزاهای وحشتناک دست به این عمل جراحی می زنند. در اصل این یک نوع ریاست. و یا مگر چاره دیگری هم هست؟ حتماً با خود می گویید تا کی مهر تایید بر خرافات باید زد؟ آیا پزشکانی که فاعل چنین عمل هایی هستند، مسوولیت سلامت زندگی اجتماعی انسانها را نیز بر گردن دارند؟ و یا اینکه قصدشان تنها نجات جان عده ای بی گناه است که ناخواسته قربانی سنت های باطل دوران ویکتوریانی می شوند؟ پس تکلیف کسانی که از لحاظ اقتصادی قادر به تامین مخارج این عمل نیستند چه می شود؟ چگونه می توان در قحطی آگاهی، با فریادی اسیر در هنجره خواهان اجرای عدالت بود؟سوالات متداول
۱)آیافقط بایک بار مقاربت پرده بکارت ممکن است از بین برود؟
بله ، از آنجا که پرده بکارت دقیقا در مدخل ورودی واژن قرار دارد، طی اولین مقاربت از بین می رود، حتی اگر مقاربت بطور کامل انجام نشده باشد.

۲)آیاسقوط از ارتفاع می تواند باعث پارگی پرده بکارت شود؟
خیر، سقوط از ارتفاع، بلند کردن جسم سنگین، کوهنوردی،و موارد مشابه به هیچ عنوان نمی تواتنند باعث پارگی پرده بکارت شوند.البته ممکن است در اثر سقوط یا انجام کارهای سنگین مقداری خونریزی از دستگاه تناسلی مشاهده شودکه در هیچکدام از مواردمربوط به پارگی پرده نیست فقط به خاطر فشار وارده بر رحم است مکانیسمی مشابه قاعدگی داردیعنی فشار به رحم باعث خونریزی یا لکه بینی در فرد می شود. تاکید می کنم پرده بکارت فقط و فقط در اثر ضربه مستقیم به آن یا مقاربت پارگی پیدا می کندو جز ضربه مستقیم هیچ مورد دیگری باعث پارگی آن نمی شود

۳)خونریزی ایجاد شده در اثر پارگی هایمن چه مقدار است؟ و اصولا در چه حدی باید باشد؟
حداقلی برای خونریزی در این حالت نداریم ممکن است در حد یک یا دو قطره باشد و یا شاید هم بیشتر باشد ولی حداکثر به اندازه آغشته شدن یک عدد پوشک خواهد بود و چیزی که مسلم است اینست که این خونریزی نباید ادامه داشته باشد و معمولا در عرض یک یا دو دقیقه تمام می شود اگر در مواردی خونریزی ادامه داشت احتمال پارگی های اطراف واژن مطرح می گردد که در این صورت حتما باید ترمیم شود و این بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مقاربت بدون رضایت زن و با مقاومت وی و اصرار طرف مقابل انجام شودکه در این موارد باید پارگی واژن ترمیم شود.

4)اگر کسی خود را با آب داغ شستشو دهد آیا پرده بکارت پاره می شود؟
خیر، مگر آنکه آب آنقدر داغ باشد که باعث سوختگی شدید پرینه و تاول در موضع شود در اینصورت باید حتما توسط همکاران ماما یا پزشکان معاینه شود

5)آیا با داشتن پرده بکارت حاملگی صورت می گیرد ؟
حاملگی حتی با داشتن پرده بکارت ( در دوران عقد ) نیز احتمال دارد.

در پایان تاکید می کنیم که پرده بکارت ملاک مطمئنی برای تشخیص سلامت جنسی دختران نیست و انواعی از پرده بکارت وجود دارد که خونریزی ایجاد نخواهد شد و در این موارد بهتر است حتما قبل از ازدواج به پزشک یا ماما مراجعه شده و برگه گواهی سلامت پرده بکارت دریافت شود

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :